Krew, co to tak naprawdę jest i dlaczego jest tak ważna?

Dzisiaj przybliżymy wam temat oddawania krwi…

Krew jest jedyną płynną tkanką w organizmie człowieka i spełnia wiele funkcji mających fundamentalne znaczenie dla życia. Stanowi ona zawiesinę elementów komórkowych (krwinek czerwonych, białych i płytkowych) w roztworze białkowym zwanym osoczem. Czerwony kolor krwi nadaje hemoglobina – barwnik znajdujący się w erytrocytach. Substancja ta łączy się z tlenem w płucach (hemoglobina utlenowana nadaje krwi jasnoczerwony kolor), a potem oddaje go wszystkim tkankom i narządom (krew pozbawiona tlenu ma barwę ciemnoczerwoną). Hemoglobina odtlenowana trafia z powrotem do naszych płuc, gdzie znowu wiąże się z tlenem.

Krew wytwarzana jest w szpiku kostnym. W krwi wyróżniamy poszczególne składniki:

 • erytrocyty (krwinki czerwone)
 • leukocyty (krwinki białe)
 • trombocyty (płytki krwi)
 • osocze

 

Kolejne zagadnienie, czyli grupa krwi:

Grupa krwi to zestaw antygenów, czyli pewnych charakterystycznych białek, obecnych na krwinkach czerwonych (erytrocytach).

Krew każdej osoby ma jedną z 4 głównych grup: A, B, AB lub 0, ale tylko 15% z nich jest tzw. Rh ujemna. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ można ją zastosować również u chorego z grupą Rh dodatnią.

 

Nie każdą krew można przetoczyć każdemu. Ważna jest tu grupa krwi i czynnik Rh.

 • AB+ – może otrzymać każdą krew
 • AB- – może otrzymać 0-, B-, A-, AB-
 • A+ – może otrzymać 0-, 0+, A-, A+
 • A- – może otrzymać 0-, A-
 • B+ – może otrzymać 0-, 0+, B-, B+
 • B- – może otrzymać 0-, B-
 • 0+ – może otrzymać 0-, 0+
 • 0- – może otrzymać 0-

 

 

A teraz kilka słów o krwiodawstwie…

Kto może oddać krew?

 • osoba pełnoletnia (obowiązkowo bierzemy ze sobą dowód osobisty)
 • osoba mająca powyżej 50 kg
 • zdrowa (bez kataru, kaszlu itp.)

 

Co należy zrobić przed oddaniem krwi?

 • obowiązkowo zjeść  niskotłuszczowy posiłek
 • pić dużo płynów
 • należy być wypoczętym

Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, przy czym przerwa pomiędzy kolejnymi donacjami nie może być krótsza niż 2 miesiące.  Jednorazowo od osoby ważącej 50 kg lub więcej pobiera się 450 ml krwi (tzw. 1 jednostkę krwi).

 

Oddawanie krwi, krok po koku:

 1. Wypełnienie kwestionariusza.
 2. Pobranie krwi przez pielęgniarkę, w celu wykonania wstępnych badań laboratoryjnych.
 3. Rozmowa z lekarzem.
 4. Oddanie krwi.
 5. Po oddaniu krwi otrzymasz:

 

 • posiłek regeneracyjny o wartości 4 500 Kcal (może to być np. 8 tabliczek czekolady),
 • zwolnienie z pracy w dniu oddania krwi,
 • legitymację Honorowego Dawcy Krwi (w niektórych miejscach legitymacja wydawana jest dopiero podczas kolejnej donacji).

 

Po kilku dniach możesz się zgłosić do rejestracji po odbiór wyników bezpłatnie wykonanych badań:

 • grupy krwi (w niektórych miejscach wynik ten może mieć postać karty identyfikacyjnej grupy krwi), hemoglobiny lub morfologii,
 • testu kiłowego,
 • na obecność antygenu HBs, DNA-HBV, przeciwciał anty-HCV, RNA HCV przeciwciał anty-HIV oraz RNA HIV.

 

Mamy nadzieję, że przybliżyłyśmy wam temat krwiodawstwa. Warto dodać, że krew jest substancją, której nie da się niczym zastąpić, i warto dzielić się cząstką siebie, jeżeli tylko możemy.

A czy wy wiecie, jaką macie grupę krwi?

Ania Mukowska
18 grudnia 2018