Zajmujemy się szerzeniem idei pierwszej pomocy wśród lokalnej społeczności.

Organizujemy instruktaże i podejmujemy działania zmierzające do tego, aby jak największa liczba osób w naszym otoczeniu potrafiła udzielić pierwszej pomocy.